Miloša Bandića br. 16, Zemun, Beograd.
Ortopedija

Ortopedija

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja. Zadržala je i svoje istorijske karakteristike, podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, pa tako sarađuje sa ostalim specijalnostima kao što su fizikalna medicina, reumatologija, pedijatrija, neonatologija.

Dijagnostika bolesti i povreda sistema za kretanje sastoji se od:

  • Anamneze koju čine osnovna i sadašnja bolest. Prvi je i osnovni korak u dijagnostifikovanju bolesti i daju smernice prilikom indiciranja ostalih dijagnostičkih procedura. Pacijent se javlja na pregled najčešće zbog bola i drugih subjektivnih smetnji, kao što su mišićna slabost, osećaj trnjenja ili nedostatak osećaja za toplotu i hladnoću, oticanje zglobova i ekstremiteta.

  • Klinički pregled koji se obavlja tačno utvrđenim redosledom. Neophodno je upoznati se sa bolesnikovim opštim stanjem, zatim se obavlja pregled čitavog koštano-zglobnog sistema i na posletku pregled bolesne regije. Najpre se pristupa inspekciji u mirovanju i pokretu, zatim palpaciji u mirovanju i pokretu, a nakon toga se meri opseg aktivnih i pasivnih kretnji svih zglobova i kičme.

  • Laboratorijska pretraga je pomoćna metoda, ali je nužna prilikom dijagnostičke obrade bolesnika. Odnosi se na kompletnu krvnu sliku-KKS (upala, anemija), CRP, biohemijski nalaz urina sa sedimentom koji može ukazivati na upalu mokraćnih kanala i funkciju bubrega, alkalna fosfataza, sedimentacija eritrocita. Osim ovih rutinskih analiza, vrše se i dopunska laboratorijska ispitivanja, u zavisnosti od simptoma bolesnika.

  • Radiološka dijagnostika je metoda koja bitno doprinosi dijagnostikovanju bolesti i proceni sprovedenog lečenja. Rendgensko snimanje se vrši u standardnim projekcijama (dva pravca) i specijalnim. U radiološku dijagnostiku spada i kompjuterizovana tomografija, tj. CT, ultrazvuk.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.